„ Měření radioaktivity v okolí školy TRIVIS“

„ Měření radioaktivity v okolí školy ČR“

 

     V souladu s tematickým plánem předmětu Praktická příprava-NL a OP se uskutečnilo dne 11. října 2016 s třídou 2CV v počtu 7 studentů měření radioaktivity v okolí školy, měření bylo rozděleno na následujících části:

1.      Seznámení s přístrojem radiometr DC3E-83, který měří jak dávkový příkon, tak  plošnou aktivitu již od pozadí (běžná hodnota radioaktivity terénu).  Akce se konala ve VT učebně: zde byla naměřena hodnota dávkového příkonu 120 nGy/hod  (1,2 . 10-7  Gy/hod).

2.      Měření aktivity terénu a flory (houby) v areálu školy s negativním výsledkem (opět jen pozadí).

3.      Měření aktivity donesených minerálů (smolinec a minerál s obsahem thoria) hledání v kamenitém podloží.

4.      Vyhledávání smolince ukrytého v pěstích studentů.

 

Ač je měření tímto přístrojem poměrně složité, všichni studenti ho zvládli.

U veškerých měření byla studenty pořízena foto dokumentace včetně krátkých videí.

 

foto dodala Tereza Majerová 

  V Praze 11. října 2016                            Ing. Miroslav Kroupa

Fotka 29

Fotka 28

Fotka 27

Fotka 26

Fotka 25

Fotka 24

Fotka 23

Fotka 22

Fotka 21

Tisknout



Logo 2

Praha

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s.r.o.

Hovorčovická 1281/11, 18200  Praha 8 - Kobylisy