Sebeobrana 1. B Poslední zvonění 4. A Vyhodnocení 3. kola přijímacího řízení Maturitní zkouška - podzim 2017 Soutěž odborných předmětů Vyhodnocení přijímacího řízení - dálkové studium Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení - denní studium Schůzka s rodiči žáků I. ročníků Výsledky 2. kola přijímacího řízení Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení - denní a dálkové studium Výsledky 1. kola přijímacího řízení Dálniční oddělení Policie ČR Pravy Soutěž družstev: První pomoc Den s Vojenskou policií Ředitelské volno MZ písemné - povolené pomůcky Rodičovské schůzky Den otevřených dveří - 9. 2. 2017 Informace o přijímacím řízení Maturitní zkoušky - jaro 2017 Den otevřených dveří - 21. 1. 2017 Prvosledové hlídky ''zasahovaly'' ve střední škole Zahájení výuky Přihláška k maturitní zkoušce Den otevřených dveří - 26. 11. 2016 Ředitelské volno Rodičovské schůzky Hrdá škola Objednávka mikin a tepláků MZ podzim - maturitní vysvědčení MZ rozpis - aktualizováno MZ podzim - maturitní vysvědčení Harmonogram MZ podzim 2016 - ústní zkouška Platba cykloturistického kurzu 2016 Schůzka s rodiči žáků I. ročníků Informace pro I. ročníky 2016-17 MZ podzim 2016 Maturitní zkoušky - podzim 2016 Trivis Cup 2016 Úřední hodiny v době prázdnin Zahájení školního roku 2016/2017 Ukončení školního roku 2015/2016 Přihláška k MZ - PODZIM 2016 Pozvánka na slavnostní předání maturitních vysvědčení Dálkové nástavbové studium 3. kolo přijímacího řízení - vyhlášení Výuka D2.A - 2. 6. 2016 Certis - informace pro žáky k písemným zkouškám SČ MZ Školní zájezd do Londýna a jižní Anglie + kurz angličtiny ZMĚNA HARMONOGRAMU ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY 18.9.2015 !!! Harmonogram MZ Podzim 2015 - ústní zkouška 18.9.2015 OPVK Výzva č. 56 Informace k písemným zkouškám MZ(PODZIM 2015) Přijímací řízení: Seznam přijatých žáků

Beseda s JUDr. MIROSLAVEM ANTLEM

Senátor JUDr. Miroslav Antl navštívil dne 15.4.2014 Střední školu veřejnoprávní v Třebechovicích pod Orebem, aby se seznámil s činností této školy. Po úvodním setkání s panem ředitelem školy Ing. Miroslavem Hofmanem, zástupkyní školy paní Stanislavou Šůlovou a s učitelem

( bývalým policistou Krajské správy Východočeského kraje Policie ČR v Hradci Králové panem Mgr. Petrem Martínkem) proběhla beseda se studenty 3. a 4.ročníků a se zkušenými pedagogy (=http://www.trivis.cz/aktuality/beseda-s-judr-miroslavem-antlem).

 V ní pak senátor Antl představil „terénní práci“ státních zástupců, jejich náplň práce a povinnosti (ze svých vlastních zkušeností) – a poté odpovídal na zajímavé dotazy, týkající se trestních kodexů (nutná obrana, rozhodování soudů aj.), ale i legislativní a senátorské činnosti, přičemž nechyběly ani dotazy soukromého charakteru.

Střední škola veřejnoprávní v Třebechovicích pod Orebem (= http://trivistreb.cz) poskytuje svým studentům atraktivní vzdělání i pro další studium na VŠ (včetně právnických fakult), a mj. i pro obor sociální patologie a prevence na katedře Sociální patologie a sociologie na Pedagogické fakultě Univerzity v Hradci Králové, kde senátor Antl přes dvacet let přednáší trestní právo…

Ostatně trestní právo je jedním z nosných předmětů této střední školy TRIVIS.

http://www.miroslavantl.cz/fotogalerie/153-senator-miroslav-antl-besedoval-se-studenty-a-pedagogy-ssv-trivis-v-trebechovicich-pod-orebem

tn_filename_10564.jpg

tn_filename_10565.jpg

tn_filename_10566.jpg

tn_filename_10567.jpg

tn_filename_10568.jpg

tn_filename_10569.jpg

tn_filename_10570.jpg

tn_filename_10571.jpg

Tisknout


TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Třebechovice pod Orebem s.r.o.

výpis z obchodního rejstříku

Heldovo náměstí 231
503 46 Třebechovice pod Orebem

IČ:  27482073
IZO:151014655

Tel: 495 593 074