Cvičení krizového štábu - MIMOŇ

Cvičení krizového štábu - MIMOŇ 2012

  Ve dnech 6.-8.3.2012 proběhlo praktické zaměstnání na téma "Řešení krizových situací", ve spolupráci s Institutem ochrany obyvatelstva GŘ HZS MV ČR a HZS Česká Lípa v obci Mimoň a vybraných obcích v povodí řeky Ploučnice.

   Cvičení bylo organizováno dle předem schváleného rozvrhu. V úvodu proběhla teoretická část se zaměřením na zásady protipovodňové ochrany obecně a v zájmových oblastech povodí Ploučnice. V této části byla ještě provedena analýza krizové situace v Libereckém kraji. Na závěr prvního dne proběhla seminární beseda k řešení krizových situací při vyhlášení jednotlivých krizových stavů.

   V dalším průběhu cvičení (druhý den) probíhalo řešení konkrétní povodňové situace v katastrech obcí Stružnice, Pertoltice a Mimoň. V jejím rámci se uskutečnila beseda se starosty, rekognoskace v terénu a seznámení s konkrétními škodami v průběhu poslední povodně koncem února 2012. V rámci přesunu mezi obcemi proběhla návštěva na OPIS ÚO HZS Česká Lípa, zda byla ukázka praktické činnosti OPIS při řešení konkrétní krizové situace.

   V úvodu posledního dne pracovník Institutu ochrany obyvatelstva informoval o zavádění systému GIS do Integrovaného záchranného systému v ČR. Následovalo námětové cvičení, jehož tématem byla činnost povodňové komise obce s rozšířenou působností při řešení povodně. Studenti byli rozděleni do jednotlivých funkcí členů komise. Podle připravené metodiky každý člen komise zpracoval podklady pro rozhodnutí starosty obce ke komplexnímu řešení dané situace.

   Zaměstnání splnilo svůj cíl, studenti se seznámili s problematikou krizového řízení na jeho nejnižších stupních a osobně si ověřili složitost řešení úkolů v praxi.

Vedoucí zaměstnání: Ing. Miroslav Tomek

Studijní skupina: 3.C oboru Krizové řízení

Vila generálního ředitelství HZS MV ČR

Není pro nás ten autobus nějak veliký?

Pan Novák musí mít vždy něco extra...

Ne že by se mi chtělo vstávat...

Tedy, kdo říkal, že dnes bude povodeň?

Na obecním úřadě nás přijali velmi vlídně.

Stylová trička studentů krizového řízení VOŠ

Složení krizového štábu.

Pan starosta úřaduje...

TisknoutLogo 2

Praha

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s.r.o.

Hovorčovická 1281/11, 18200  Praha 8 - Kobylisy