Exkurze do úložiště jaderných hlavic Javor 51

 Dne 23. dubna 2015 se vybraní studenti Vyšší odborné školy v celkovém počtu 30 studentů zúčastnili mimoškolní akce exkurze do úložiště jaderných hlavic Javor 51. 

 

          V rámci organizace této akce se studenti pod vedením Ing. Neuschla, zúčastnili exkurze do výjimečných prostor bungru - bývalého úložiště jaderných hlavic Sovětské armády působící na území ČSSR v období tzv. normalizace ve VÚ Javor 51, v prostoru obce Míšov na Příbramsku. Tato exkluzivita spočívala zejména ve skutečnosti, že v současné době není v Evropě žádné jiné podobné zařízení, které by bylo zpřístupněno veřejnosti.  Obsahem předmětné exkurze byla prohlídka daných prostor, doplněna velmi zdařilou a erudovanou přednášku vojenských historiků, kteří tyto exkurze zajišťují. A to od seznámení s historickým vznikem těchto zařízení, vojensko-strategickým významem dané doby, režimem pracoviště a jeho způsobem utajením a rozsáhlým způsobem ochrany, až po jaderné programy obou světových velmocí.

 

          Dle vyjádření účastníků byla exkurze velmi dobrým zpestřením výuky, zejména v oblasti předmětu Střelecké přípravy a Krizového řízení. Vyjádřili velké poděkování zprostředkovatelům, zástupci ředitelky školy za povolení akce Mgr. Fuchsovi a Ing. Neuschlovi za její realizaci. Poděkování náleží i jednateli společnosti p. JUDr. Klvaňovi, který byl hostem dané akce.

 

 

Fotka 29

Fotka 28

Fotka 27

Fotka 26

Fotka 25

Fotka 24

Fotka 23

Fotka 22

Fotka 21

TisknoutLogo 2

Praha

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s.r.o.

Hovorčovická 1281/11, 18200  Praha 8 - Kobylisy