Exkurze Hasičské stanice 11 - Modřany

Exkurze na Hasičské stanici 11 – Modřany Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy

Dne 17. 9. 2015 navštívila třída 3.CV denního studia VOŠ v rámci semináře z předmětu Krizové řízení hasičskou stanici s číslem 11 v Praze – Modřanech.

Jedná se o nejmladší stanici Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy (dále jen HZS hl. m. Prahy), na které kromě výjezdové jednotky sídlí rovněž Operační a informační středisko HZS hl. m. Prahy, tedy operátoři tísňových linek 150 a 112. Dále je zde dislokován Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS hl. m. Prahy.

V rámci prohlídky mohli studenti nahlédnout do tajů práce a činnosti operátorů tísňových linek, spatřit krizovou místnost určenou mmj. pro činnost krizového štábu ředitele HZS hl. m. Prahy v případě rozsáhlých mimořádných událostí, navštívit školící místnost preventivně-výchovné činnosti pro neodbornou veřejnost a mnoho dalšího.

Co se samotné výjezdové jednotky týče, skýtá i zde modřanská stanice některá specifika. Kromě standardních dvou vozidel výjezdových družstev a další speciální techniky (konkrétně cisterny Tatra s nádrží o velikosti 8200 litrů pro zásobování hasební vodou a automobilového žebříku se jmenovitou délkou sady 30 metrů) zde má své místo i technika potápěčské skupiny, která je dislokována právě na stanici v Modřanech. Tato skupina vykonává svou činnost v rámci území celého hlavního města Prahy a tvoří tzv. opěrný bod i pro další čtyři HZS krajů v rámci ČR. Důvodem jedinečnosti potápěčské skupiny HZS hl. m. Prahy je skutečnost, že disponuje dá se říci ojedinělým zařízením na území ČR, a to mobilní barokomorou (dekompresní komorou). Toto zařízení slouží potápěčům hlavně k terapii při léčbě tzv. Kesonovy nemoci či pro účely hyperbarické oxygenoterapie. Z důvodu své jedinečnosti je TA-Barokomora rovněž povoláván při součinnosti v případě pátracích akcí potápěčů Policie ČR.

Závěrečnou třešinkou na dortu zvaném „Návštěva HS11 - Modřany“ byla možnost studentů spatřit činnost hasičů při vyhlášení poplachu a následném ostrém výjezdu k (v tomto případě) technickému zásahu.

Fotka 6

Fotka 5

Fotka 4

Fotka 3

Fotka 2

Fotka 1

Tisknout



Logo 2

Praha

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s.r.o.

Hovorčovická 1281/11, 18200  Praha 8 - Kobylisy