Výsledky 4. kola přijímacího řízení - denní studium Kritéria přijetí pro 4.kolo přijímacího řízení - denní studium Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení - denní studium Antikonfliktní tým - přednáška Přehled termínů - Maturitní zkouška - Podzim 2018 Výsledky 3. kola přijímacího řízení - denní studium Doplňující informace k rodičovským schůzkám budoucích 1. ročníků Kritéria přijetí pro 3.kolo přijímacího řízení - dálkové studium Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení - dálkové studium Soutěž odborných studentských prací, Holešov 2018 Vodácký kurz Muzikál - Někdo to rád horké Výsledky 2. kola přijímacího řízení - dálkové studium Pochod Rychlé roty Slavnostní předání maturitního vysvědčení Přihlášky k maturitní zkoušce Třídní schůzky budoucích prvních ročníků Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení a kritéria přijetí - denní studium Výsledky 2. kola přijímacího řízení - denní studium GDPR - sdělení školy Kritéria přijetí pro 2.kolo přijímacího řízení - denní studium Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení - denní studium Kritéria přijetí pro 2.kolo přijímacího řízení - dálkové studium Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení - dálkové studium Informace pro rodiče - podpisy smluv Výsledky přijímacího řízení - přijatí uchazeči ke studiu Florbalový turnaj Juris Crimen Olympiade Scholae, Vodňany 2018 Interview žáků s Peterem Freestownem, rodilým mluvčím Přijímací řízení Aprica Grand Prix - Jihlava 2018 Horská služba Přihlášky ke studiu - kódy oborů vzdělání Maturitní ples Studentské krimipovídky pro policejního radu Vacátka 2017 Projekt - IROP, zkvalitnění jazykové a přírodovědně odborné výuky Olympiáda z anglického jazyka Přijímací řízení pro šk. rok 2018/19 + doplňující informace Přehled termínů maturitních zkoušek - jaro 2018 Předvánoční muzikál - Praha Ukázky sebeobrany Pišqworky - oblastní turnaj Den otevřených dveří Military Cross Adaptační kurz 1. A Přihláška k maturitní zkoušce Adaptační kurz 1. B Cyklistický kurz Vodní záchranářství Střelby 2. A, 2. B Projekt Nenech to být - NNTB Soutěž odborných předmětů Dálniční oddělení Policie ČR Pravy Soutěž družstev: První pomoc Den s Vojenskou policií MZ písemné - povolené pomůcky

Exkurze jad. el. TEMELÍN

Dne 11.3. 2014 studenti třetího ročníku SŠV Třebechovice pod Orebem, s.r.o., navštívili jadernou elektrárnu TEMELÍN. Třídu doprovázeli Ing.Bc. M.Mádr a Mgr. D.Nevrlý

Prohlídka začala instruktážním filmem v informačním centru, kde byly popsány jednotlivé části jaderné elektrárny TEMELÍN. Poté byli studenti seznámeni v 3D animaci se štepnou reakcí v jaderném reaktoru a jejím řízením. Další film zobrazoval průběh výměny vyhořelého jaderného paliva a jeho uskladnění v jaderné elektrárně. Tyto ukázky byly dopněny projekcí a detekcí částic v mlžné komoře. Vlastní prohlídka Jaderné elektrárny začala u chladících věží, pokračovala prohlídkou strojovny parní turbíny, turbogenerátoru a chladícího okruhu. Nakonec jsme se v informačním centru seznámili s expozicí doplněnou  videoukázkami, které byly doplněny funkčními modely parního stroje, různých typů turbín a zařízení na výrobu elektřiny. Studentům se prohlídka líbila, hlavně projekce mlžné komory s detekcí částic alfa, beta ...     

tn_filename_10085.jpg

Ing.Bc. Milan Mádr se studenty před informačním centrem

Ing.Bc. Milan Mádr se studenty před informačním centrem

Studenti před informačním centrem jad.el.Temelín v doprovodu Ing.Bc. Milana Mádra a Mgr. Davida Nevrlého

Ing.Bc. Milan Mádr se studenty před informačním centrem jad.el Temelín

Studenti 3.A v pozadí jad. el. Temelín

Studenti 3.A v pozadí jad. el. Temelín

Chladící věže jad.el.Temelín

Tisknout


TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Třebechovice pod Orebem s.r.o.

výpis z obchodního rejstříku

Heldovo náměstí 231
503 46 Třebechovice pod Orebem

IČ:  27482073
IZO:151014655

Tel: 495 593 074