Exkurze na oddělení krajského operačního i informačního střediska HZS hl. m. Prahy

  Exkurze na oddělení krajského operačního i informačního střediska HZS hl. m.   

                                                                        Prahy

Dne 24.10.2016, v souladu s tematickým plánem předmětu Informační podpora KŘ, se studenti třídy 3.CV zúčastnili exkurze na Krajském operačním a informačním středisku Hasičského záchranného sboru hl.m.Prahy v Modřanech. Studenty doprovázela Mgr. Ottová a pracoviště HZS prezentoval metodik kpt. Mgr. Ondřej Hampl.  

                V roce 2013 byly vybudovány nové prostory pro HZS hl.m. Prahy, v nově vystavené budově v ulici Generála Šišky v Praze 4, Modřanech.

                Operační a informační středisko je pracovištěm pro příjem volání na jednotné evropské číslo tísňového volání (112) a národní číslo tísňového volání stanovené v číslovacím plánu podle zákona o elektronických komunikacích. Kapitán Hampl studenty podrobně seznámil se strukturou zpracování tísňového volání, včetně názorné ukázky jak probíhá příjem hovoru, jeho předání na příslušné pracoviště, práce s mapovými podklady i samotné vyslání jednotky hasičského sboru na místo události. Předvedl jak vypadají informační systémy používané HZS, systém Dispečer 112, mapové podklady GIS, kamerový systém hl.m. Prahy i program Spojař, který používají pracovníci linky 150.

                V rámci prostor střediska je i oddělená místnost, kde je v případě větší události možné vyčlenit tým pro její řízení a zpracování tak, aby nebyl narušen další chod operačního střediska pro běžný provoz.

                Výklad kapitána Hampla byl profesionální a prohlídka prostor operačního střediska byla velmi přínosná pro praktické předvedení funkce linky 112 i 150, včetně vysílání jednotek HZS.

 

                                                                                                                                                                                     Mgr. Kamila Ottová

Fotka 8

Fotka 7

Fotka 6

Fotka 5

TisknoutLogo 2

Praha

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s.r.o.

Hovorčovická 1281/11, 18200  Praha 8 - Kobylisy