Exkurze na zdravotnické operační středisko Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy

Exkurze na zdravotnické operační středisko Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy

Dne 26. listopadu 2014 se studenti třídy 3. AV a 3. CV zúčastnili mimoškolní akce – exkurze na zdravotnické operační středisko Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy, která byla pořádána prostřednictvím MUDr. Ondřeje Fraňka, vedoucího lékaře ZOS.

      V rámci organizace této akce se 21 studentů třídy 3. AV a 3. CV pod vedením Mgr. Marka Hejduka, v odpoledních hodinách zúčastnili exkurze na zdravotnickém operačním středisku Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy (dále jen „ZOS ZZS“) v Korunní ulici na Praze 10 – Vinohrady. Obsahem exkurze byla prohlídka pracoviště ZOS ZZS spojená s odborným výkladem MUDr. Ondřeje Fraňka, vedoucího lékaře ZOS.

 V úvodu přednášky se studenti seznámili s pracovištěm ZOS ZZS a byla studentům vysvětlena podstata fungování tohoto střediska prostřednictvím power pointové prezentace. Dále následovala prohlídka samotného operačního střediska.

Vytočíte-li v Praze tísňovou linku 155, dovoláte se na ZOS. Osm dispečerek a dispečerů tu během jediného dne vyřídí přes 600 hovorů a stovky dalších volání a rádiových relací. V červnu 2011 proběhl kompletní upgrade technologie dispečinku, který přinesl generační změnu jak hardwaru, tak řídicího softwaru. Operační středisko nyní disponuje nejmodernějšími technologiemi – lokalizace tísňových volání, řízení zásahů pomocí „flight stripů“, online vizualizace všech řešených událostí a další potřebné informace. Výsledkem je celkové zrychlení a zpřesnění práce dispečinku, zásadní zvýšení kapacity, posílení bezpečnosti a spolehlivosti systému a v neposlední řadě i vytvoření komplexního datového komunikačního prostředí pro sdílení dat uvnitř záchranné služby i v jejím okolí.

 V roce 2012 převzaly dispečerky a dispečeři 204 000 tísňových volání. Každý z těchto zdravotníků během své dvanáctihodinové směny rozhoduje s malým množstvím dostupných informací a ve velké časové tísni o několika desítkách lidských osudů.  

            Dle vyjádření účastníků studijní skupiny byla exkurze velmi přínosná, zajímavá a umožnila poznat danou problematiku z praktického úhlu pohledu. Vyjádřili velké poděkování ředitelce školy RNDr. Koníčkové za povolení akce a Mgr. Hejdukovi za její realizaci.

 

Mgr. Marek Hejduk

Snímek 3

Snímek 2

Snímek 1

TisknoutLogo 2

Praha

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s.r.o.

Hovorčovická 1281/11, 18200  Praha 8 - Kobylisy