Exkurze SYNTHOS Kralupy a.s.

   Exkurze do závodu Synthos Kralupy dne 27.4.2012 (v době od 9.30 do 13.15) se zúčastnilo 13 studentů studijní skupiny 1.C, jeden student 2.C a 4 studenti 2.DK včetně pedagogického dozoru Ing. Pavla Chaloupky.

   V úvodu exkurze studenti navštívili zcela nový provoz - výrobu polybutadienových kaučuků. Ve velínu jednotky informoval operační důstojník o nejmodernějších metodách zajištění bezpečnosti technologie provozu. V další části exkurze byli studenti seznámeni se zaměřením výroby závodu, s činností úseku risk-managementu a hasičského záchranného sboru závodu. Zvlášť velká pozornost byla věnována problematice změnového řízení, které je potenciálně nejčastější příčinou nehod v provozu chemických provozů.

   V závěrečné části se v bojektu hasičského sboru závodu studenti seznámili s používanou technikou a s výcvikovým prostorem - polygonem. Při prohlídce garáží byli studenti svědky "ostrého výjezdu" dvou automobilů i když se později požární poplach ukázal jako planý. Prakticky byla provedena ukázka použití vodní pušky při hašení v omezených prostorech (např. byty) a využití výsuvné plošiny při zásahu ve velkých výškách. Celou exkurzi velmi odpovědně zorganizoval Mgr. Pavel Holý. Akce byla ze strany studentů pozitivně hodnocena a řadě z nich ji budou připomínat pořízené fotografie.

   Obsaqh exkurze velmi vhodně doplnil výuku předmětu "Průmyslové havárie", tématický okruh "Chemické havárie".

Zpracoval: Ing. Pavel Chaloupka

Odjíždíme od školy směr Kralupy nad Vltavou

Znak hasičů SYNTHOSu

Hasičský trenažér nám dal ale zabrat!

Prohlídka technického vybavení hasičů

Vzhůru k nebesům...

Eliško, co to máš za kanon?

Přežili všichni a víkend před námi...

TisknoutLogo 2

Praha

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s.r.o.

Hovorčovická 1281/11, 18200  Praha 8 - Kobylisy