Fotky z hodiny práva

Fotky z hodiny práva, při které žáci prováděli rekonstrukci a vyšetřovací pokus.

Rekonstrukce trestného činu § 104d TŘ

Jedná se o procesní úkon, který se koná, má-li být obnovením situace a okolnosti, za kterých byl trestný čin spáchán nebo které k němu mají podstatný vztah, prověřena výpověď podezřelého, obviněného, spoluobviněného, poškozeného nebo svědka.

Vyšetřovací pokus trestného činu dle § 104c TŘ

Tento zvláštní procesní úkon se provádí tehdy, mají-li být v uměle vytvořených nebo obměněných podmínkách prověřeny nebo upřesněny skutečnosti zjištěné v trestním řízení. Pomocí něj se zjišťuje, ověřuje nebo upřesňuje, zda se určitá skutečnost stala nebo mohla stát určitým způsobem a za určitých podmínek.

Fotka 3

Fotka 2

Fotka 1

TisknoutVodňany

Vodňany

TRIVIS, a.s.

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Vodňany, s.r.o.

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Vodňany, s.r.o.

Palackého 81
389 01 Vodňany