Maturita 2019 - ČJ seznam literatury pro ústní zkoušku Začátek školního roku Termíny zahájení dálkového studia Maturita Podzim 2018 - Rozpis ústních a profilových zkoušek Rozpis dodatečných a komisionálních zkoušek - SRPEN 2018 Prázdninový provoz - pracovní doba Poděkování za účast našich studentů na akci DEN ZÁCHRANÁŘŮ Rozpis komisionálních zkoušek - červen 2018 3. kolo přijímacího řízení pro dálkové studium INFO pro 3. ročníky Rozpis dodatečných a komisionálních zkoušek Slavnostní předávání maturitních vysvědčení Vyhlášení 2. kolo pro dálkové studium Ústní maturity 2018 Den rodin 2018 Přijímací řízení 2018 - výsledky Nabídka služebního poměru Další INFORMACE pro uchazeče Akce EDISON - vyhodnocení Informace pro uchazeče Informace o přijímacím řízení Informace pro maturanty2017/2018 Projekt EDISON Ekonomická olympiáda Rozvrh 1DA - platný od 05.03.2018 Pravidla pro průběh přijímací zkoušky Rozvrh 2DA - platný od 30.01.2018 Rozvrh 3DA - platný od 30.01.2018 Fotografická soutěž 2018 Kriteria přijímacího řízení Nabídka volného místa na pozici strážný Mikinový den - fotky viz GALERIE Dějepisná soutěž Naši studenti volili prezidenta Témata Právo Témata IZS Témata k ústní zkoušce z cizích jazyků Adapťák 1.A ... FOTOGRAFIE Školní seznam literárních děl pro ústní maturitní zkoušku Podvodné MAILy Trivis vítá léto Den záchranářů - poděkování Nové fotky v GALERII Den s policií ČR Personální změny na Trivisu K.Vary Dnešní návštěva Seminář s mluvčí policejního prezidenta Společné foto Poděkování od studentů 2.A a 2.B Naši studenti opět v akci Naši školu navštívil policejní technik Poděkování našim studentům Vidžín 2016 - první část Poděkování - taktické cvičení LUXOR 2016 Maturity - žáci - rozpis obhajob maturitních písemných prac Maturity - Žáci - rozpis podle času 4.5.2016 - filmové představení pro naše studenty Nové školní mikiny - výsledky hlasování Vyhlášení druhého kola PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Informace pro maturanty 2016 Nové školní mikiny - HLASOVÁNÍ Naši studenti se opět zúčastní cvičení HZS Seznam uchazečů, kteří splnili podmínky stanovené ředitelem školy k přijetí pro školní rok 2016/2017 DÁLKA - rozvrh hodin od 30.3.2016 Filmové představení Exkurze pro žáky 4. ročníku (chlapci) Prezentace ZČU V nabídce MATURITA (sloupec vlevo) jsou nové dokumenty k maturitě DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Zpráva o kontrole ČŠI Volná pracovní místa Přihlašování k maturitě JARO 2013

HISTORICKÝ SEMINÁŘ KARLA NEJDLA

 

HISTORICKÝ SEMINÁŘ KARLA NEJDLA

je každoročním svátkem všech milovníků historie a patriotů Karlovarska. Dostat se na listinu přednášejících není lehké a být pak chválen za příspěvek profesionálními historiky je ještě těžší.

24. 11. 2013 SE TO STUDENTŮM LETOŠNÍ 4.A PŘESTO POVEDLO!!!

Petr Schwarz a Patrik Tuka reprezentovali třídu s výstupem loňského historického projektu Kolektivizace zemědělství na Karlovarsku v padesátých letech 20.století. Měli referát i prezentaci fotografií a grafů připraveny na velmi dobré úrovni, jak jim poté své dojmy sdělovali posluchači.

NA PRÁCI SE PODÍLELI:

 

1.         SKUPINA: PŘÍPRAVNÉ PRÁCE, PRAMENY, POJMY; REALIZACE PREZENTACE CELOTŘÍDNÍ PRÁCE

 


2.         SKUPINA: PŘÍPRAVNÉ PRÁCE, PRAMENY, POJMY; REALIZACE PREZENTACE ZA OKRES CHEB

 


3.         SKUPINA: PŘÍPRAVNÉ PRÁCE, PRAMENY, POJMY; REALIZACE PREZENTACE ZA OKRES SOKOLOV

 

 


4.         SKUPINA: PŘÍPRAVNÉ PRÁCE, PRAMENY, POJMY; REALIZACE PREZENTACE ZA OKRES KARLOVY VARY

 


PRO ILUSTRACI ČÁST PŘEDNESENÉHO REFERÁTU:

Kolektivizace zemědělství.

Při diskusi o tomto tématu se vyskytlo několik otázek. Zásadními pro další naši práci byly následující:

1.     Lze srovnávat Karlovarsko s  ostatním kraji, kde neproběhlo vysídlení obyvatel, kteří zde hospodařili po staletí?

2.    Jak si poradili noví dosídlenci , kteří často pocházeli z  úrodných oblastí východního Slovenska nebo z  měst, se specifickými podhorskými a horskými podmínkami?

3.    Chtěli se lidé, kteří opustili dosavadní bydliště – často tedy i příbuzné a navyklý způsob života – s vidinou vlastnictví statku, půdy, dobytka, vůbec zapojit do kolektivního hospodaření?

4.           A lze vůbec hovořit o kolektivizaci zemědělství v kraji tak průmyslovém, jakým Karlovarsko je?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Všechny skupiny zpracovaly odpovědi na otázky podle bývalých okresů velmi zodpovědně, a proto finální výsledek mohl být představen na takové úrovni.

A co na to sami přednášející?

Petr Schwarz, který statečně stanul za mikrofónem: „Přednes a prezentace naší celoroční práce mě těšil, bylo to náročné z hlediska psychiky, měl jsem velikou trému. Ale podle bezprostředních ohlasů většinou starších lidí se vše zdařilo. To mě opravdu těší. Lidé za námi o přestávkách přicházeli a děkovali nám za práci, přednes a chválili nás, zároveň nám radili a doporučovali další témata ke zpracování. Bylo mi opravdu ctí reprezentovat celou třídu, která se ve skupinách na práci podílela.“

Patrik Tuka, který bezchybně ovládal techniku: „Vystoupení na Historickém semináři Karla Nejdla pro mne byla neocenitelná zkušenost, kdy jsme měli možnost prezentovat celoroční práci naší třídy v příjemném prostředí Alžbětiných lázní. Naše vystoupení mělo pozitivní ohlas a mnozí z návštěvníků za námi přicházeli, aby nám osobně poděkovali, nebo zjistili další podrobnosti k tématu kolektivizace zemědělství na Karlovarsku. Součástí prezentace byla i provizorní výstavka nejen naší práce, ale také práce předcházejících ročníků.

I ta byla s nadšením přijata. Tato událost mi pomohla překonat ostych na veřejnosti, opravdu klidně jsem o přestávce s lidmi komunikoval...“

A vyučující Jitka Blažková: „ Byla jsem na oba hrdá. A třídě děkuji, že odhalila i věci, které mi unikly – pohádku Ondřeje Sekory O zlém brouku bramborouku jsem neznala, potěšilo mě, že byla ,novinkou´ i pro renomované historiky kraje.“

A závěrem? DĚKUJEME SPONZORU TRIVIS PRAHA a.s., DĚKUJEME ZA POMOC PRACOVNÍKŮM STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU V CHEBU, PRACOVNÍKŮM STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU V JINDŘICHIVICÍCH A PRACOVNÍKŮM STÁTNÍHO OKRESNÍHO A KRAJSKÉHO ARCHIVU V KARLOVÝCH VARECH.

                                                                                                                    jb

tn_obrazek_9185.jpg

tn_obrazek_9184.jpg

tn_obrazek_9183.jpg

tn_obrazek_9182.jpg

tn_obrazek_9181.jpg

tn_obrazek_9180.jpg

tn_obrazek_9179.jpg

tn_obrazek_9178.jpg

tn_obrazek_9177.jpg

TisknoutKarlovy Vary

Karlovy Vary

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní Karlovy Vary, s.r.o.

T.G. Masaryka 1/559, 360 01 Karlovy Vary