Informace o exkurzi do Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Akce se uskutečnila dne  24. listopadu  2014 v době  od 0830 do 11:30 hod. v rámci výuky předmětu „Praktická příprava - část chemická služba IZS“. Exkurse se zúčastnilo          8 studentů  třídy 2CV.  Studenti byli úvodem poučeni o bezpečnosti práce na pracovišti SÚJB. Exkurze se skládala ze tří poměrně rozsáhlých přednášek s presentacemi:

 1) přednáška ve Státním úřadu pro jadernou bezpečnost – Odboru pro zákaz zbraní hromadného ničení (OZZHN)/ Oddělení pro kontrolu zákazu chemických zbraní: k udělení Nobelovi ceny za mír pro Organizaci pro zákaz chemických zbraní (OPCW).  Ve vší skromnosti jsme byli informování o letošním rozhodnutí komise pro udělování Nobelových cen za mír, kterou právě OPCW obdržena a tím potažmo i SÚJB – OZZHN.

2) tamtéž: přednáška o aktuálním stavu chemických zbraní ve světě (také Sýrie a  Islámský stát).  Náročná přednáška o technických metodách v postupné a dlouhodobé likvidaci chemických zbraní. Na řadě příkladů a v různých státech světa různými metodami jsme vyslechli a shlédli unikátní informace a dokumenty.
3)  tamtéž  přednáška o zákazu zkoušek jaderných zbraní ve světě. Zajímavý přehled o historii a provádění zkoušek jaderných zbraní  ve všech „jaderných mocnostech“ světa a dalších státech. Diskuse a dotazy studentů k problematice přítomnosti jaderných zbraní v Izraeli.

Exkurze byla přínosem nejen pro daný předmět, ale také pro předměty: Průmyslové havárie    a Ochrana životního prostředí.

Fotka 10

Fotka 9

Fotka 8

Fotka 7

Fotka 6

Fotka 5

Fotka 4

Fotka 3

Fotka 2

TisknoutLogo 2

Praha

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s.r.o.

Hovorčovická 1281/11, 18200  Praha 8 - Kobylisy