Kurz v Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč

Kurz „Krizové řízení a ochrana obyvatelstva“ v Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč

Zpráva o průběhu zaměstnání na téma „Praktické řešení krizových situací“  v Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč

Téma:              Krizové a havarijní plánování – „Praktické řešení krizových situací“

Termín:           19. – 21. dubna 2016

Účast:             10 studentů – 3. CV

 

            V souladu s plánem výuky denního studia předmětu krizové a havarijní plánování proběhl ve dnech 19. – 21. dubna 2016 třídenní kurz „Krizové řízení   ochrana obyvatelstva“.

Program byl rozdělen na dva tematické bloky – ochrana obyvatelstva a krizové řízení.

V části „ochrana obyvatelstva“ specialisté institutu přednesli přednášky s praktickými ukázkami na téma „Varování a informování v dalších souvislostech„ včetně praktické ukázky prostředků varování a vyrozumění a práce s nimi, „Požární prevence a výjezdy k mimořádným událostem“, „Minulost, současnost a budoucnost v oblasti zabezpečení obyvatelstva ČR prostředky individuální ochrany“ včetně ukázky nejnovějších prostředky individuální ochrany, „Chemická rizika a jejich řešení v praxi“ včetně ukázky nejmodernější techniky výjezdové skupiny chemiků s krátkým popisem jejich možností a využití. V této části si studenti rozšířili své znalosti a poznatky, které získali při studiu na TRIVIS s.r.o. a aktivně se zapojili do diskuze se specialisty, kteří se podílí na výzkumných úkolech souvisejících s řešením opatření ochrany obyvatelstva.

            V části „krizové řízení“ po provedení vstupní přednášky, která byla úvodem přístupu k problematice krizového řízení a uvedením pro řešení úkolů následující den. Zde byla činnost zaměřena na řešení praktických činností, které mohou být využívány při přípravě na činnost pracovníka krizového řízení a činnosti v krizovém štábu. Prvním úkolem byla práce při vytváření analytického kruhu s cílem provést myšlenkovou analýzu na základě využití zpětných vazeb. Po jeho vyhotovení se studenti zabývali rozborem možných mimořádných událostí a jejich souvislostí.

V další části studenti vytvářeli na zadaná témata s využitím magnetických tabulí  myšlenkové mentální mapy s profesním zaměřením. Obdobně pak vytvářeli prostorové mentální mapy s cílem vyjádřit procesy krizového řízení a ochrany obyvatelstva. Přínosem zda byla práce v kolektivu, kde bylo možné společně vyhodnocovat, konzultovat situaci a úkoly a návazně přijímat závěry.

Následně byly studentům přiděleny funkce pracovníků krizového štábu obce s rozšířenou působností, kde se zabývali přístupem štábu k řešení situace v souvislosti s migrací obyvatelstva. Cílem bylo pokusit se vytvořit představu, jak by činnost pracovníka štábu podle dané funkce mohla vypadat, základní struktura štábu, potřeba přípravy personálu a dokumentace k zajištění jeho činnosti včetně logistického zajištění jeho činnosti.

Na závěr byl studentů ukázán datový stůl s popisem jeho možného využití. Následně pak byly ukázány a vysvětleny praktické možnosti využití a práce s geografickým informačním systémem IZS (gis.izscr.cz).

Zaměstnání v Institutu ochrany obyvatelstva přispělo k rozšíření znalostí studentů v předmětné problematice a vedlo jistě k získání podnětů pro aktivnější přípravu před absolventskými zkouškami. 

Všem účastníkům byl předán certifikát o absolvování kurzu „Krizové řízení a ochrana obyvatelstva.

 

25. dubna 2016                                                                 Zpracoval: Ing. Pavel Lukeš

 

Fotka 9

Fotka 8

Fotka 7

Fotka 6

Fotka 5

Fotka 4

Fotka 3

Fotka 2

Fotka 1

TisknoutLogo 2

Praha

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s.r.o.

Hovorčovická 1281/11, 18200  Praha 8 - Kobylisy