Maturita 2019 - ČJ seznam literatury pro ústní zkoušku Začátek školního roku Termíny zahájení dálkového studia Maturita Podzim 2018 - Rozpis ústních a profilových zkoušek Rozpis dodatečných a komisionálních zkoušek - SRPEN 2018 Prázdninový provoz - pracovní doba Poděkování za účast našich studentů na akci DEN ZÁCHRANÁŘŮ Rozpis komisionálních zkoušek - červen 2018 3. kolo přijímacího řízení pro dálkové studium INFO pro 3. ročníky Rozpis dodatečných a komisionálních zkoušek Slavnostní předávání maturitních vysvědčení Vyhlášení 2. kolo pro dálkové studium Ústní maturity 2018 Den rodin 2018 Přijímací řízení 2018 - výsledky Nabídka služebního poměru Další INFORMACE pro uchazeče Akce EDISON - vyhodnocení Informace pro uchazeče Informace o přijímacím řízení Informace pro maturanty2017/2018 Projekt EDISON Ekonomická olympiáda Rozvrh 1DA - platný od 05.03.2018 Pravidla pro průběh přijímací zkoušky Rozvrh 2DA - platný od 30.01.2018 Rozvrh 3DA - platný od 30.01.2018 Fotografická soutěž 2018 Kriteria přijímacího řízení Nabídka volného místa na pozici strážný Mikinový den - fotky viz GALERIE Dějepisná soutěž Naši studenti volili prezidenta Témata Právo Témata IZS Témata k ústní zkoušce z cizích jazyků Adapťák 1.A ... FOTOGRAFIE Školní seznam literárních děl pro ústní maturitní zkoušku Podvodné MAILy Trivis vítá léto Den záchranářů - poděkování Nové fotky v GALERII Den s policií ČR Personální změny na Trivisu K.Vary Dnešní návštěva Seminář s mluvčí policejního prezidenta Společné foto Poděkování od studentů 2.A a 2.B Naši studenti opět v akci Naši školu navštívil policejní technik Poděkování našim studentům Vidžín 2016 - první část Poděkování - taktické cvičení LUXOR 2016 Maturity - žáci - rozpis obhajob maturitních písemných prac Maturity - Žáci - rozpis podle času 4.5.2016 - filmové představení pro naše studenty Nové školní mikiny - výsledky hlasování Vyhlášení druhého kola PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Informace pro maturanty 2016 Nové školní mikiny - HLASOVÁNÍ Naši studenti se opět zúčastní cvičení HZS Seznam uchazečů, kteří splnili podmínky stanovené ředitelem školy k přijetí pro školní rok 2016/2017 DÁLKA - rozvrh hodin od 30.3.2016 Filmové představení Exkurze pro žáky 4. ročníku (chlapci) Prezentace ZČU V nabídce MATURITA (sloupec vlevo) jsou nové dokumenty k maturitě DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Zpráva o kontrole ČŠI Volná pracovní místa Přihlašování k maturitě JARO 2013

Naši studenti v Krajské knihovně v Karlových Varech

Zdařilá akce

             Dne 20. března 2014 - to byl čtvrtek - se studenti střední školy TRIVIS po druhé vyučovací hodině přesunuli do Krajské knihovny v Karlových Varech. Pro účinkující zde byly již připravené prostory pro konání akce zvané Rozhněvaní mladí maturanti (dle anglické literární skupiny 2. poloviny 20. století – Rozhněvaní mladí muži). Poslednímu tréninku s p. učitelkou K. Hůrkovou přihlížela nejprve hrstka lidí. Po několika minutách nás však svým příchodem obšťastnili studenti 2. B - s pedagogickým dozorem naší třídní učitelky A.Pospíšilové a doprovodem paní zástupkyně E.Toračové – a spousta dalších přihlížejících.

            V 11h započal student jménem Aleš Vrchlavský svou úvodní plamennou řeč o nadcházejícím dění. Potom před diváky jednotlivě předstupovali recitující se svými vlastními básnickými texty nebo s poezií známých světových a českých básníků. Během konání vše dokumentoval spolužák Jonáš Smrček. Na konci vystoupení bylo připravené překvapení s poděkováním pro naši třídní učitelku za čtyři roky namáhavé práce a také poděkování paní učitelce českého jazyka K. Hůrkové za zprostředkování našeho snu. Na samý závěr akce jsme byli publikem požádáni o zpěv studentské hymny, která se nám zdařila.Odcházeli jsme s vědomím toho, že každý z nás dokázal alespoň něco malého - vykouzlit úsměv na tvářích posluchačů.

                                                Lukáš Kokoška, autor vlastního textu s tematikou TRIVIS

 

                                                              Březnová akce

             Jistě existuje mnoho zajímavých středních škol, které nabízejí svým studentům po celou dobu studia akce různého typu. Naše škola TRIVIS K.Vary ovšem vyniká zvlášť vhodným výběrem ojedinělých školních aktivit, které připravují studenty do budoucího povolání a života všestranným způsobem. Na podnět naší paní učitelky českého jazyka jsme se začali připravovat na naši poslední společnou třídní akci mimo školu před maturitou. Vzhledem k tomu, jak nám čtení a tvorba vlastních básní šla, nikdo se dopředu nebál a účast byla veliká.

 Proběhlo asi pět různých zkoušení  před recitací ,, Naostro“ a pomalu se blížil datum konání. Dne 20. března 2014 jsme o půl desáté s předstihem vyrazili autobusem č 1. do karlovarské krajské knihovny. Uvnitř na nás v prostorách A -klubu již čekal personál, domluvili jsme poslední malé organizační detaily a proběhlo secvičení, přece jen jsme nechtěli nechat nic náhodě. Pár minut před jedenáctou hodinou dorazila třída druhého ročníku -  jako již předem domluvené publikum. Co nás ovšem také potěšilo bylo to, že se na naše recitační přednesy ,, Rozhněvaným mladých maturantů“ přišlo podívat i cizí publikum, které se o této akci mohlo dozvědět například z vystavených plakátů či z několika místních novin. Těsně před úderem jedenácté hodiny vše začalo. Někteří maturanti byli evidentně nervóznější, někteří z nás si z toho ,, nedělali hlavu“ a bez problémů zabočili i do peprnějších básnické tematiky.

 Vše nakonec proběhlo bez problémů a myslím, nejen za sebe, že mohu tuto akci hodnotit jako velice povedenou, ostatně, nechci se chlubit, ale i publikum mohutně tleskalo.              

                                                      Jonáš Smrček, autor fotodokumentace

 

                      Neobvyklá akce v krajské knihovně

Dne 20.3.2014 se uskutečnila akce pořádaná střední školou veřejnoprávní Trivis. Studenti přednesli básně své i světově známých autorů. Pro své vystoupení si vybrali budovu Krajské knihovny v Karlových Varech. Prostor A – klubu se naplnil, přestože mnoho návštěvníků z řad starších nedorazilo, ale nic nezkazilo krásný výstup všech účinkujících.

            Zahajovací řeč pronesl mladý, perspektivní muž, který moderoval i celý program, nutno říct, že to byla velice dobře odvedená práce. Studenti nás oslovili svými básnickými  výtvory, u kterých se občas zatajoval dech,  mnohým posluchačům leckdy vyhrkly i slzy do očí. V projevu byla cítit nervozita, ale přeci jenom - kdo by nebyl nervózní před cizími lidmi! Poslední báseň patřila paní třídní učitelce, která byla vystoupení též přítomna. Akci hodnotím jako velmi povedenou a všem přeji úspěšné složení maturitní zkoušky.

                                                           Lucie Čermáková, autorka vlastních textů

 

                                         AKCE MEZI REGÁLY

             Dne 20. března 2014 proběhlo v karlovarské krajské knihovně autorské čtení žáků čtvrtého ročníku soukromé střední školy veřejnoprávní TRIVIS Karlovy Vary. Studenti si pro své posluchače připravili vlastní básnickou tvorbu, ale i poezii známých světových a českých autorů. Někteří si své texty vzorně nastudovali, překonali trému a svůj přednes zvládli odrecitovat před zaplněným A-klubem nazpaměť. Atmosféra byla skvělá a všichni přítomní jen zaujatě sledovali a poslouchali. Zazněla jak romantická, tak humorná poezie, při které se obecenstvo opravdu pobavilo. Odměnou za báječné představení byl bouřlivý závěrečný potlesk. Absolventi na úplný závěr ještě společně zazpívali studentskou hymnu a tím celou akci završili. Doufám, že se v blízké době můžeme těšit na další takto úspěšné maturanty, kteří si ve svém nabytém předmaturitním shonu najdou čas a společně vytvoří takto neočekávanou a úspěšnou akci.

                                                        Natálie Slámová, přednes poezie klasiků          

  

                                       Pozvali jsme poezii do knihovny   

 Dne 20. března 2014 se jinak prázdná a tichá místnost krajské knihovny naplnila nejen spoustou studentských a jiných tváří, ale i recitací, smíchem, děkovnými slovy, dokonce i slzy dojetí se objevily.

 Studenti 4. ročníku TRIVIS se loučili ze svou školní kariérou i se svou třídní učitelkou. Každý žák měl připravenou báseň svou či některého klasika, největší množství textu bylo z pera naší spolužačky Kristýny Maškové. Mohli jsme slyšet poezii plnou stesku, úzkosti, zklamání, ale také slova odhodlání, radosti, nadšení i vděku.

I žáci nižších ročníků přikyvovali při poslechu ódy na jejich vlastní školu. A přítomní zúčastnění jen těžko zadržovali výkřiky nadšení i chvály. Na závěr si maturanti ještě jednou, zřejmě naposled, zazpívali svou hymnu a pak se rozešli do svých domovů, aby se mohli pilně připravovat na zkoušku dospělosti, jež je v brzké době čeká.

                                    Julie Rausová, recitátorka vlastních veršů i poezie klasiků

 

 

tn_obrazek_10489.jpg

tn_obrazek_10488.jpg

tn_obrazek_10487.jpg

tn_obrazek_10486.jpg

tn_obrazek_10485.jpg

tn_obrazek_10484.jpg

tn_obrazek_10483.jpg

tn_obrazek_10482.jpg

tn_obrazek_10481.jpg

TisknoutKarlovy Vary

Karlovy Vary

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní Karlovy Vary, s.r.o.

T.G. Masaryka 1/559, 360 01 Karlovy Vary