Návštěva protiatomového krytu K17

Návštěva protiatomového krytu K17 a čističky odpadních vod (chlorovny)

     Exkurze do úkrytu K17 a ukázka desinfekce odpadních vod v areálu Thomayerovy nemocnice se v souladu s tematickým plánem předmětu Praktická příprava-chemická služba IZS (část používání prostředků kolektivní ochrany obyvatelstva, kolektivní filtry, zařízení pro regeneraci vzduchu aj.) a předmětu Průmyslové havárie (část jaderné zbraně a ochrana proti nim a část nebezpečné chemické látky)  uskutečnila v pátek 7. října od 8:15 do 10:45 hod v počtu  9   studentů třídy 2CV.  Jde o  třípodlažní betonový kryt pro 170 osob, který byl vybudován v letech 1952 - 1962, je dodnes funkční a podle slov průvodkyně paní Dagmar Polákové, může v případě mimořádných událostí, jako jsou povodně nebo velká letecká neštěstí, (resp. pro uprchlíky) posloužit jako chráněné zdravotnické pracoviště.

    Jde o tradiční návštěvu VOŠ naší školy, úvodem bylo realizováno poučení o bezpečnosti při exkurzi. Úkryt obsahuje dva chirurgické sály, 70 ustlaných lůžek a může být v pohotovosti za pouhých 30 minut. Mohl by poskytnout nutnou izolaci pacientů v případě závažné nákazy a jeho konstrukce a vybavení přilákala i zájem Pentagonu a také Texaské národní  gardy tomuto byla řada dotazů a velmi ještě více  zajímavých odpovědi.

Studenti byli detailně seznámeni s různými principy ukrytí a to včetně příslušné techniky (regenerační nádoby s natronovým vápnem, kyslíkovými tlakovými nádobami, kolektivními filtry (KF-60), apod.

   Druhá část exkurze byla věnována speciálnímu pracovišti:čistírně odpadních vod – chlorové stanici. Zde jsou dezinfikovány odpadní vody z nemocnice. Jde o nebezpečný provoz se zvláštním režimem, objekt podléhá  právní  úpravě  224/2015 Sb. (Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky). Uložené množství         250 kg kapalného chloru představuje model výroby Cl2 v Neratovicích cca 1: 100.

Fotodokumentace: studentka  Tereza Majerová      2CV

   7. října  2016      Ing. Miroslav Kroupa

Fotka 37

Fotka 35

Fotka 33

Fotka 31

Fotka 30

Fotka 29

Fotka 28

Fotka 27

Fotka 26

TisknoutLogo 2

Praha

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s.r.o.

Hovorčovická 1281/11, 18200  Praha 8 - Kobylisy