Maturita 2019 - ČJ seznam literatury pro ústní zkoušku Začátek školního roku Termíny zahájení dálkového studia Maturita Podzim 2018 - Rozpis ústních a profilových zkoušek Rozpis dodatečných a komisionálních zkoušek - SRPEN 2018 Prázdninový provoz - pracovní doba Poděkování za účast našich studentů na akci DEN ZÁCHRANÁŘŮ Rozpis komisionálních zkoušek - červen 2018 3. kolo přijímacího řízení pro dálkové studium INFO pro 3. ročníky Rozpis dodatečných a komisionálních zkoušek Slavnostní předávání maturitních vysvědčení Vyhlášení 2. kolo pro dálkové studium Ústní maturity 2018 Den rodin 2018 Přijímací řízení 2018 - výsledky Nabídka služebního poměru Další INFORMACE pro uchazeče Akce EDISON - vyhodnocení Informace pro uchazeče Informace o přijímacím řízení Informace pro maturanty2017/2018 Projekt EDISON Ekonomická olympiáda Rozvrh 1DA - platný od 05.03.2018 Pravidla pro průběh přijímací zkoušky Rozvrh 2DA - platný od 30.01.2018 Rozvrh 3DA - platný od 30.01.2018 Fotografická soutěž 2018 Kriteria přijímacího řízení Nabídka volného místa na pozici strážný Mikinový den - fotky viz GALERIE Dějepisná soutěž Naši studenti volili prezidenta Témata Právo Témata IZS Témata k ústní zkoušce z cizích jazyků Adapťák 1.A ... FOTOGRAFIE Školní seznam literárních děl pro ústní maturitní zkoušku Podvodné MAILy Trivis vítá léto Den záchranářů - poděkování Nové fotky v GALERII Den s policií ČR Personální změny na Trivisu K.Vary Dnešní návštěva Seminář s mluvčí policejního prezidenta Společné foto Poděkování od studentů 2.A a 2.B Naši studenti opět v akci Naši školu navštívil policejní technik Poděkování našim studentům Vidžín 2016 - první část Poděkování - taktické cvičení LUXOR 2016 Maturity - žáci - rozpis obhajob maturitních písemných prac Maturity - Žáci - rozpis podle času 4.5.2016 - filmové představení pro naše studenty Nové školní mikiny - výsledky hlasování Vyhlášení druhého kola PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Informace pro maturanty 2016 Nové školní mikiny - HLASOVÁNÍ Naši studenti se opět zúčastní cvičení HZS Seznam uchazečů, kteří splnili podmínky stanovené ředitelem školy k přijetí pro školní rok 2016/2017 DÁLKA - rozvrh hodin od 30.3.2016 Filmové představení Exkurze pro žáky 4. ročníku (chlapci) Prezentace ZČU V nabídce MATURITA (sloupec vlevo) jsou nové dokumenty k maturitě DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Zpráva o kontrole ČŠI Volná pracovní místa Přihlašování k maturitě JARO 2013

Oslava dne studentů 2013 na naší škole

Oslava Dne studentů na TRIVISu SŠ veřejnoprávní Karlovy Vary

Je dobrým zvykem naší školy připomínat 17. listopad nejrůznějšími akcemi.

11.11.2013 jsme absolvovali setkání s herečkou Dejvického divadla Zdeňkou Žádníkovou, panem Formánkem, který zastupoval organizaci Platform of European Memory and Conscience, a manželi Lípovými při představení čítanky  „Abychom nezapomněli. Výpověď o totalitě v Evropě“,  publikace, jež vyšla letos na jaře v anglickém, německém a francouzském jazyce s podporou Evropské komise z programu Evropa pro občany, Mezinárodního visegrádského fondu, Evropské sítě paměť a solidarita

a Evropského institutu odkazu šoa. České vydání vyšlo v září  pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR s podporou Konrad-Adenauer-Stiftung a Evropského institutu odkazu šoa.  

Poutavě přečtený příběh ukrajinské učitelky, která zaznamenala ve svých denících hladomor ve třicátých letech,  diskuse s lidmi, kteří byli perzekuováni, protože byli sedláky, sedmnáctou generací na statku ve Ctiněvsi, to vše přineslo nový pohled na problematiku moderních dějin ČR a totalitní Evropy.

18.11.2013 pak historický seminář o moderních dějinách pokračoval akcí ve spolupráci s organizací Člověk v tísni a jeho sekcí Jeden svět na školách.

V aule karlovarské vysoké školy jsme se v 10,00 hodin sešli s panem Zdeňkem Mandrholcem, pamětníkem perzekucí v padesátých letech v ČSR. Po promítnutí avízovaného filmu Postavení mimo hru následovala beseda. Kdekoho překvapilo, jak je pan Mandrholec svěží ve svých letech, jak nezahořkl a dokáže o svých prožitcích a o svých kamarádech muklech, mezi něž patří i protagonisté promítnutého filmu, poutavě vyprávět. Důležité bylo i vyslechnout osud Jaroslava Šlezingera, sochaře, který se režimu znelíbil jednak pro křesťanskou víru, dále asi pro instalování sochy prezidenta T. G. Masaryka v březnu 1948 před gymnáziem v Jihlavě. Film o jeho životě “Zaváté šlépěje” ukončil vzpomínkovou akci.  

tn_obrazek_8989.jpg

tn_obrazek_8988.jpg

tn_obrazek_8987.jpg

TisknoutKarlovy Vary

Karlovy Vary

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní Karlovy Vary, s.r.o.

T.G. Masaryka 1/559, 360 01 Karlovy Vary