Ostré střelby z pistole, revolveru a samopalu

V rámci předmětu střelecká příprava, který se vyučuje na naší škole, jsme uspořádali pro žáky 3. ročníků v pátek 23.11.2012 ostré střelby z pistole, revolveru a samopalu na střelnici Mariánská skála SSK Ústí nad Labem. Každý žák si vystřelil osmkrát z každé zbraně, přičemž tři střely byly nástřelné a zbylých pět střel bylo bodovaných. Za střelbu ze všech zbraní obdržel žák body, za které byl oznámkován. Po střelbě z každé zbraně si žáci vzali svůj terč, který si odnesli domů na památku a vzpomínku na úžasný den.
Žákům se střelby velmi líbily a adrenalin, který se v nich hromadil, je povzbudil k velmi dobrým výkonům. Žáci naší školy byli pochváleni za kázeň během střeleb a bylo jim slíbeno, že při střelbách, které se budou konat na jaře si vystřelí také z brokovnice.
Střelnice Mariánská skála SSK Ústí nad Labem je nejstarší střelnicí v Evropě a první zmínky jsou o ní v městské kronice z roku 1459.
Střelnici používají k výcviku PČR, Celní správa, AČR a bezpečností agentury z naší oblasti. Střelnici využívají i zahraniční turisté, kteří vlastní evropský střelecký průkaz.

Fotka 59

Fotka 58

Fotka 57

Fotka 56

Fotka 55

Fotka 54

Fotka 53

Fotka 52

Fotka 51

Tisknout


TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Ústí nad Labem, s.r.o.

výpis z obchodního rejstříku

Máchova 1376/3
40003,Ústí nad Labem
ICO:25109189
IZO:110018095

Tel:472777094
mob:724829246

mail:

 
  


Logo 2

Ústí nad Labem

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní Ústí nad Labem, s.r.o.

Máchova 1376/3, 400 03 Ústí nad Labem