Praxe 3. ročníků TRIVIS u HZS Ústí nad Labem

Ve dnech 29.10.2012 – 9.11.2012 žáci třetích ročníků tříd 3A4 a 3B4 vykonali praxi u Hasičského záchranného sboru Ústí nad Labem
Vzhledem k trvalému bydlišti žáků praxe probíhala v péči územních odborů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem. Pondělí – středa praxe proběhla u jednotlivých územních odborů, kde byli žáci rozděleni a ve čtvrtek – pátek proběhla společná část praxe na krajském ředitelství HZS ve Všebořících v Ústí nad Labem.
Žáci se seznamovali s tím, co přináší každodenní práce hasičů a jak si s ní poradit. Seznámili se s otázkami požární ochrany, účastnili se školení hasičů, kde se projednávaly otázky správného čištění komínů a dále jakými ulicemi se dostanou k místům zásahu co nejkratší cestou, shlédli instruktážní video všech jednotek IZS, vyzkoušeli si protichemické obleky a kyslíkové bomby. Absolvovali prohlídku hasičské techniky jako např. výškovou techniku, plošinu, cisterny, vyprošťovací vůz, cisterny, čluny, vozidla s chemickou nástavbou a další hasičská vozidla s různou speciální nástavbou. Dále se žáci snažili zřídit funkční evakuační středisko za technické a metodické pomoci příslušníků HZS – oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Seznámili se s kontejnerem nouzového přežití KANP 50. Byli se podívat na kolaudaci v budoucím zverimexu, kde se dozvěděly o zabezpečení stavby proti požáru například instalací detektorů kouře, kouřovodů nebo protipožárních skel. Zúčastnili se kontroly jednoho penzionu, která se týkala vedení dokumentace, označení únikových cest, jestli je v penzionu správný počet a umístění hasících přístrojů nebo označení hlavních vypínačů elektřiny. Podíleli se na dílčích úkonech v kancelářích a dalších jiných činnostech.
Žáci ohodnotili praxi pozitivně a touto cestou děkují učitelskému sboru a vedení školy a hlavně HZS Ústí nad Labem

Fotka 39

Fotka 1

Fotka 2

Fotka 3

Fotka 4

Fotka 5

Fotka 6

Fotka 7

Fotka 8

Tisknout


TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Ústí nad Labem, s.r.o.

výpis z obchodního rejstříku

Máchova 1376/3
40003,Ústí nad Labem
ICO:25109189
IZO:110018095

Tel:472777094
mob:724829246

mail:

 
  


Logo 2

Ústí nad Labem

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní Ústí nad Labem, s.r.o.

Máchova 1376/3, 400 03 Ústí nad Labem