Praxe TRIVIS Jihlava 2012

Praxe TRIVIS Jihlava 2012

Ve dnech 28. května - 1. června se konaly pro 3. ročník Střední školy veřejnoprávní, TRIVIS, s. r. o. praxe v rámci vzdělávacího programu na škole. Cílem bylo rozšíření doposud získaných znalostí a zkušeností studentů. Praxe souvisely s předměty, které se vyučují na škole. Především s kriminalistikou, právem a integrovaným záchranným systémem.
Studenti mohli okénkem nahlédnout do struktury Policie ČR, Obecní policie, Hasičského záchranného sboru ČR, ale například i do advokátních kanceláří. Většina studentů byla umístěna na jednotlivých územních odborech (bývalé okresy) policie nebo na krajských ředitelstvích policie, kde se mohli blíže seznámit s náplní práce dopravní policie, službami pořádkové policie, službami kriminální policie a vyšetřování, operačního střediska, oddělení kriminalistické techniky a expertíz, kynologie apod. Někteří studenti si mohli u Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina prohlédnout pracoviště zaměstnanců, techniku a vozový park. Taktéž mohli vidět, jak probíhá kolaudace velkých i malých staveb, které HZS kontroluje po stránce protipožární ochrany.

Většina studentů hodnotila praxi jako prospěšnou a odnesli si řadu zajímavých poznatků a zážitků.

Fotka 10

Fotka 9

Fotka 8

Fotka 7

Fotka 6

Fotka 5

Fotka 4

Fotka 3

Fotka 2

TisknoutJihlava

Jihlava

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o.
Brněnská 2386/68