Projektový den s PP ČR

Zpráva z mimoškolní akce – projekt KPK  s PP ČR


          Dne 11. února 2015, na základě předchozího jednání a uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Trivis Praha SŠV a VOŠ PK a KŘ s.r.o. a Policejním prezidiem PČR oddělením tisku a prevence, se studenti studijní skupiny 2. AV + 1.AV a 2.DP zúčastnili mimoškolní akce projektový den s PP ČR pořádaný v prostorách naší školy.

 

          V rámci organizace této akce se dvě skupiny třídy 2.AV + jedna skupina třídy 1.AV a jedna skupina třídy 2.DP pod vedením Mgr. Fuchse, účastnili přednášky o tvorbě projektů prevence kriminality realizovaných PČR. Přednášejícími byli policisté z oddělení tisku a prevence PP ČR a to  v zastoupení pplk. Mgr. Zuzanou Pidrmanovou, kpt. Mgr. Renatou Šanderovou a kpt. Bc. Petrou Literovou, které seznámili účastníky s formálními náležitostmi tvorby projektů prevence kriminality s názornou ukázkou již realizovaných projektů. Studenti v jejím průběhu měli též možnost získat i další cenné informace prostřednictvím dotazů. Závěrem byly rozděleny témata a úkoly jednotlivým skupinám a stanoveny další organizační náležitosti k zajištění týmové tvorby daných projektů.

 

            Jedná se o zcela ojedinělou a výjimečnou spolupráci, pilotní projekt, který má umožnit získat nové podněty k řešení prevence kriminality konkrétních patologických společenských jevů a studentům bezpečnostně právního studia Trivis Praha SŠV a VOŠ PK a KŘ s.r.o. umožnit získat znalosti, dovednosti a praktické návyky při tvorbě projektů prevence kriminality.

 

          Dle vyjádření účastníků studijních skupin je vnímána tato spolupráce jako možnost získání praktických zkušeností, na základě již načerpaných teoretických znalostí či jako výzva s ohledem na jejich budoucí profesní směřování. Vyjádřili proto velké poděkování vedení školy, ale zejména zástupcům PČR za zprostředkování této spolupráce.


    Mgr. Bc. Jiří FUCHS   

Fotka 20

Fotka 19

Fotka 18

Fotka 17

Fotka 16

Fotka 15

Fotka 14

Fotka 13

Fotka 12

TisknoutLogo 2

Praha

TRIVIS, a.s.

Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s.r.o.

Hovorčovická 1281/11, 18200  Praha 8 - Kobylisy