Projekty EU


/vos-praha /vos-praha /vos-praha /vos-praha

Společnost Trivis realizovala v termínu 8.07 - 19.07.2013 pro Turkish National Agency, Munzur Adrenaline Nature Sports Youth and Sport Club vzdělávací kurz pro turecké záchranáře v rámci projektu EU Leonardo da Vinci 2012-1-TR-Le001-38062.

Účastníci kurzu měli během vzdělávacího programu možnost seznámit se s teorií záchranářství, analýzou a řízením rizik, teorií o zbraních hromadného ničení a nebezpečných bojových látkách, záchranářskou technikou, záchranářskými psy, ukázkou protipovodňových opatření, základy přežití osob v terénu, zásadami stravování při mimořádných událostech, praxí zdravotnického záchranářství v ČR a ukázkou záchranářské techniky hasičské stanice v Praze 10.

"2012-1-TR-Le001-38062 numbered project approved by Turkish National Agency. Munzur Adrenaline Nature Sports Youth and Sport Club, Tunceli Provincial Disaster and Emergency Directorate and Erzurum Provincial Disaster and Emergency Directorate took place in the trainings. Within this project 24 participants have got Search and Rescue education from experts of Trivis crime prevention School. Aside from their vocational improvement, the project help the participants personal developments with language training and chance to learn about European culture."

/kino-dukla

/kino-dukla

Projektu EU "2012-1-TR-Leo01-38166" "TRAINING OF PRIVATE SECURITY GUARDS IN EUROPE".

Společnost Trivis realizovala v termínu 10.05 - 8.6.2013 ve spolupráci s  "Ada Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizmetleri (Ada Security Protection and Training Services)" vzdělávání Tureckých studentů v oblasti činnosti soukromých bezpečnostních služeb v rámci projektu EU "2012-1-TR-Leo01-38166" "TRAINING OF PRIVATE SECURITY GUARDS IN EUROPE".

Studenti měli během vzdělávacího programu možnost seznámit se s  technikou efektivní komunikace na pracovišti, mechanismy použití zbraně a střelby, principy a metody ochrany osob, provozu Security Systemu, prevencí kriminality, zásadami první pomoci atd.

"TRIVIS hosted "2012-1-TR-Leo01-38166" numbered "TRAINING OF PRIVATE SECURITY GUARDS IN EUROPE" project on the dates between 10.05-8.6.2013 which had approved by Turkish National Agency. In this project, 44 private security guards from Turkey received training on Private Security. Within this vocational training programme participants learned the techniques of effective communication on duty, firearm mechanism and shooting , principles and methods of protecting individuals, operating security systems, crime scene preservation and crime management. "

/kino-dukla /kino-dukla

Odborné vzdělávání bezpečnostních pracovníků


Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

rozpočtem České Republiky

Projekt „ Odborné vzdělávání bezpečnostních pracovníků“
který byl hrazen ze zdrojů Evropského sociálního fondu, opatření JPD 3 – „Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek jako podpora konkurenceschopnosti“.
Předkladatelem projektu byla TRIVIS, a.s. a  partnery byla Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR a Komora podniků komerční bezpečnosti České republiky..

Cílem projektu bylo zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek jako podpora konkurenceschopnosti.
V rámci projektu bylo proškoleno více než 600 zaměstnanců z cca 60 organizací soukromých bezpečnostních služeb.

Přínosem projektu bylo:

a) vypracování a předání základní vzorové dokumentace
b) příprava školitelů z jednotlivých firem a institucí
c) provedení odborné profesní přípravy a získání osvědčení vašimi zaměstnanci.

Trivis se jako dodavatel vzdělávání zapojil do projektu Ministerstva vnitra ČR - Asistent prevence kriminality.

Pro zobrazení klikněte na nadpis, nebo si táhněte soubor níže.


Vzdělávací projekt „Žena – bezpečí s novou tváří pro město “

Projekt byl určen pro strážnice městských policií ve výkonu služby.
Tento projekt probíhal v rámci operačního programu „Rozvoje lidských zdrojů“, grantové schéma „Podpora rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce“.

40 vybraných strážnic městských policií z  měst Ústeckého a Severomoravského regionu získalo během dvou let vzdělání /rekvalifikaci/ ve 2 rekvalifikačních programech s názvy „Specialistka řešení krizových situací“ a  „Specialistka řešení domácího násilí“.
          Cílem projektu bylo především zviditelnění ženy - strážnice městské policie a získání většího povědomí veřejnosti s tím, že má možnost se obrátit s důvěrou na strážnici – ženu s žádostí o pomoc či podporu, což je jedním ze základních kroků ke změně vztahu občanů nejen k ženě – strážnici, ale i  k městské policii a k obci.

Do projektu se zapojila města:
Ostrava, Opava, Havířov, Kopřivnice, Nový Jičín, Jablunkov, Český Těšín, Rožnov p.R, Frenštát p.R.
Karlovy Vary, Dubí, Liberec, Žatec, Slaný, Chomutov, Krupka, Česká Lípa, Most

Tisknout