Trivis a.s. výpis z OR

Datum zápisu:
5. září 1996

Spisová značka:
B 4263 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní firma:
TRIVIS, a.s.

Sídlo:
Hovorčovická 1281/11, Kobylisy, 182 00 Praha 8

Identifikační číslo:
25074768

Právní forma:
Akciová společnost

Předmět podnikání:
hostinská činnost

výuka a výcvik ve střelbě se zbraní

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Statutární orgán - představenstvo:
předseda představenstva:
 
JUDr. KAREL KLVAŇA, dat. nar. 19. prosince 1948
Bojasova 1244/5, Kobylisy, 182 00 Praha 8
Den vzniku funkce: 13. června 2011
Den vzniku členství: 13. června 2011

člen představenstva:
 
Mgr. ADAM JEDLIČKA, dat. nar. 23. října 1985
Šmeralova 933/24, Bubeneč, 170 00 Praha 7
Den vzniku členství: 21. října 2015

Počet členů:
2

Způsob jednání:
Společnost zastupuje samostatně kterýkoli člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě připojí svůj vlastnoruční podpis kterýkoli člen představenstva.

Dozorčí rada:
člen:
 
JUDr. ZDENĚK NÁCHODSKÝ, dat. nar. 23. června 1942
Imrychova 884/11, Kamýk, 143 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 14. července 2014
Den vzniku členství: 14. července 2014

Počet členů:
1

Akcie:
10 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

Základní kapitál:
1 000 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:
Základní jmění zcela splaceno.

Na základě smlouvy o fúzi převzala společnost TRIVIS, a.s., IČ 25074768, se sídlem Praha 8 - Čimice, Libčická 399/8, PSČ 181 00, jako nástupnická společnost, jmění, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, zanikající obchodní společnosti Soukromá střední odborná škola Prostějov s.r.o., IČ 26239582, se sídlem Prostějov, Havlíčkova 24, PSČ 796 01.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Valná hromada společnosti TRIVIS, a.s. projednala a přijala dne 14.7. 2014 toto usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti ve výši 1.000.000,-Kč ( slovy: jeden milion korun českých) o částku ve výši 1.000.000,-Kč (slovy jeden milion korun českých) na částku ve výši 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých) a to upsáním nových akcií. Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu o částku ve výši 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) bude upsáno deset (10) kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), s nimiž nebudou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. 3. Akcie budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty určeným zájemcům takto: - panu JUDr. Karlu Klvaňovi, dat.nar. 19.12. 1948, s bydlištěm na adrese Praha 8, Kobylisy, Bojasova 1244/5- dva (2) kusy kmenových akcií znějících na jméno každá o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) a emisním kursu 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). - panu Tomáši Langerovi, dat.nar. 15.3. 1978, s bydlištěm na adrese Praha 9, Kyje, Hamerská 405, osm (8) kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a emisním kursu 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). 4. Lhůta pro upsání akcií, tj. lhůta, v níž musí zájemci uzavřít se společností smlouvu o úpisu akcií, činí třicet (30) dní ode dne, kdy bude toto usnesení zapsáno do obchodního rejstříku. Emisní kurs každé akcie činí 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a celkový emisní kurs všech upisovaných akcií činí 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých). 5. Upisovatelé splatí emisní kurs akcií na účet společnosti a to ve lhůtě, která činí třicet (30) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií.

Dne: 30.11.2015 08:37
Údaje platné ke dni 30.11.2015 05:10

Tisknout