Nabídka základních a prolongačních kurzů pro strážníky MP/OP na r.2021

Nabídka základních a prolongačních kurzů TRIVIS 2021 včetně termínů zkoušek