Kurzy pro městské a obecní policie

Využijte vzdělávacích kurzů TRIVIS

Pořádáme vzdělávací kurzy pro  strážníky městských a obecních policií, asistenty prevence kriminality a domovníky preventisty  a osoby působící v oblasti bezpečnostního managementu.

TRIVIS – Centrum profesní přípravy s.r.o.

Firma je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,oddíl B, vložka 97003

Společnost TRIVIS se zaměřuje především na vzdělávání zaměstnanců působících v oborech ochrany a ostrahy organizace, soukromých bezpečnostních služeb, krizového řízení, BOZP a požární ochrany nebo právní psychologie apod.

Vyberte si z odborných vzdělávacích kurzů

  • Kurz pro operátory městských kamerových dohlížecích systémů
  • Zdokonalovací kurz pro bezpečnostní manažery
  • Základní a prolongační kurzy pro čekatele a strážníky městských / obecních policií
  • Vzdělávání asistentů prevence kriminality a jejich mentorů
  • Přípravný kurz pro získání odborné způsobilosti pro výkon fyzické ostrahy
  • Prolongační a základní kurzy pro strážníky obecních a městských policií
  • Specializované kurzy z oblasti krizového řízení, zvládání krizových situací, prevence kriminality dle individuálních požadavků klienta.

Další podrobnosti k nabízeným odborným kurzům si přečtěte z přiložených souborů