Nabídka základních a prolongačních kurzů pro strážníky MP/OP na r.2023

Nabídka základních a prolongačních kurzů TRIVIS 2023 včetně termínů zkoušek

Nabídka základních a prolongačních kurzů TRIVIS 2023 akt