Nabídka základních a prolongačních kurzů pro strážníky MP/OP na r.2022

Nabídka základních a prolongačních kurzů TRIVIS 2022 včetně termínů zkoušek

https://www.trivis.cz/wp-content/uploads/2022/06/Nabidka-zakladnich-a-prolongacnich-kurzu-TRIVIS-2022x.pdf