Nabídka základních a prolongačních kurzů pro strážníky MP/OP na r.2024

Nabídka základních a prolongačních kurzů TRIVIS 2024 včetně termínů zkoušek

Nabídka základních a prolongačních kurzů TRIVIS 2024