Školení asistentů prevence kriminality a jejich mentorů

https://www.trivis.cz/wp-content/uploads/2020/04/Nabídka-vzdělávání-APK.pdf