místo konání Mikulov

T R I V I S – Centrum vzdělání, s.r.o.

Na Terase 355/8, 182 00 Praha 8, IČO: 27159311

Tel/fax: 233 554 786/ 233 554 694, 602 269 329, E-mail:

_________________________________________________________________________________________

 

NABÍDKA ŠKOLENÍ A VÝCVIKU PRO STRÁŽNÍKY OP/MP S OSVĚDČENÍM NA DOBU NEURČITOU

dle ustanovení § 4e) odst. 2 zák.č. 553/1991 Sb., o obecní policii

Nabízíme Vám realizaci povinného školení a výcviku dle § 4e) odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii v souladu s vyhláškou č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii.

Vzdělávání je určeno pro strážníky OP/MP s osvědčením na dobu neurčitou a bude probíhat v zázemí hotelu Zámeček v Mikulově.

Termíny pro rok 2020: 10. 2. – 12. 2. 2020

  1. 11. – 20. 11. 2020

Místo konání: Hotel Zámeček Mikulov (http://www.zamecekmikulov.cz//), K Vápence 1209/6, Mikulov

Program:

  1. a 2. den

Přednášející: Mgr. Martin Bardoň, lektor TRIVIS

Téma: odborné předpoklady a znalosti právní úpravy vybraných zákonů, s ohledem
na nejčastější praxi a potřebu strážníků OP/MP

Právní úprava:

  • obecní policie; obecního a krajského zřízení; shromažďování; Policie České republiky; trestního práva; živnostenského podnikání; střelných zbraní a střeliva; přestupků, jejichž projednávání je v působnosti obce; správního řízení; bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích; ochrany před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami; krizového řízení a integrovaného záchranného systému.

 

 

 

  1. den

Součástí kurzu je povinný výcvik k používání donucovacích prostředků a realizaci oprávnění podle tohoto nebo zvláštního zákona dle § 4d) odst. 3 zák. č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii.

Přednášející: JUDr. Zdeněk Náchodský, lektor TRIVIS, soudní znalec v oboru kriminalistika (služební zákroky, sebeobrana, vedení boje zblízka).

Výstupem kurzu je akreditované potvrzení o vykonání školení a výcviku
dle § 4e) odst. 3 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

Pro účastníky je zajištěno ubytování a stravování formou plné penze (včetně drobného občerstvení a nápojů během dne).

Cena: 5 800,- Kč/osoba při přihlášení 1 osoby včetně ubytování a stravování.

Cena: 5 600,- Kč/osoba při přihlášení 2 až 5 osob včetně ubytování a stravování.

Cena: 5 400,- Kč/osoba při přihlášení 6 a více osob včetně ubytování a stravování.

Nabízíme vlastní zpracované studijní materiály (500 Kč/sada):

Zkušební otázky k ústní části zkoušky pro ověření odborných předpokladů čekatele
a strážníka – teoretické otázky.

Zkušební otázky k ústní části zkoušky pro ověření odborných předpokladů čekatele
a strážníka – praktické příklady.

Bližší informace (rozvrh, přihlášky): e-mail: , tel.: 724 936 106