místo konání Trivis Praha

T R I V I S – Centrum vzdělání, s. r. o.
Na Terase 355/8, 182 00 Praha 8, IČO: 27159311
Tel/fax: 233 554 786/ 233 554 694, 602 269 329, E-mail:
_________________________________________________________________________________________
NABÍDKA ŠKOLENÍ A VÝCVIKU PRO STRÁŽNÍKY OP/MP S OSVĚDČENÍM NA DOBU NEURČITOU
dle ustanovení § 4e) odst. 2 zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
Nabízíme Vám realizaci povinného školení a výcviku dle § 4e) odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii v souladu s vyhláškou č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii.
Kurz je určen pro stráţníky OP/MP s osvědčením na dobu neurčitou.
Termíny pro rok 2020: 5. 2. – 7. 2. 2020
6. 4. – 8. 4. 2020
8. 6. – 10. 6. 2020
9. 9. – 11. 9. 2020
18. 11. – 20. 11. 2020
Místo konání:TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení, Hovorčovická 1281/11, Praha 8 – Kobylisy.
Program: 1. a 2. den
Přednášející: Mgr. Martin Bardoň, lektor TRIVIS
Téma: odborné předpoklady a znalosti právní úpravy vybraných zákonů, s ohledem na nejčastější praxi a potřebu stráţníků OP/MP
Právní úprava:  obecní policie; obecního a krajského zřízení; shromažďování; Policie České republiky; trestního práva; živnostenského podnikání; střelných zbraní a střeliva; přestupků, jejichž projednávání je v působnosti obce; správního řízení; bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích; ochrany před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami; krizového řízení a integrovaného záchranného systému.
3. den Součástí kurzu je povinný výcvik k pouţívání donucovacích prostředků a realizaci oprávnění podle tohoto nebo zvláštního zákona dle § 4d) odst. 3 zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii.
Přednášející: JUDr. Zdeněk Náchodský, lektor TRIVIS, soudní znalec v oboru kriminalistika (sluţební zákroky, sebeobrana, vedení boje zblízka). Výstupem kurzu je akreditované potvrzení o vykonání školení a výcviku dle § 4e) odst. 3 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.
Cena: 3 800,- Kč/osoba při přihlášení 1 osoby.
Cena: 3 600,- Kč/osoba při přihlášení 2 až 5 osob.
Cena: 3 400,- Kč/osoba při přihlášení 6 a více osob.
Pro účastníky nabízíme moţnost zajištění ubytování v nově zrekonstruovaném blízkém penzionu (www.uknizku.cz) a stravování.
Cena za tyto služby: ubytování – 1x nocleh/550 Kč/osoba/dvoulůžkový pokoj/včetně snídaně, případně 600,-Kč /osoba/ jednolůžkový pokoj.
Oběd – 80,- Kč ve školní jídelně TRIVIS – výběr z menu.
Nabízíme vlastní zpracované studijní materiály (500 Kč/sada):
Zkušební otázky k ústní části zkoušky pro ověření odborných předpokladů čekatele a strážníka – teoretické otázky.
Zkušební otázky k ústní části zkoušky pro ověření odborných předpokladů čekatele a strážníka – praktické příklady.
Bližší informace (rozvrh, přihlášky): e-mail: , tel.: 724 936 106