Nabídka základních a prolongačních kurzů pro strážníky MP/OP na r.2020

Nabídka základních a prolongačních kurzů TRIVIS 2020 s termíny zkoušek